Usługi

Public Affairs i Doradztwo Regulacyjne

Wspieramy relacje z administracją rządową, parlamentarzystami, samorządami oraz politykami. Monitorujemy otoczenie pod kątem potencjalnych zmian, przygotowujemy mapy interesariuszy, budujemy koalicje oraz uczestniczymy w procesie legislacyjnym. Budujemy argumentację oraz rekomendujemy optymalne kanały dotarcia, z uwzględnieniem tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędzi.

Komunikacja w kryzysie

Kompleksowo przygotowujemy firmy do skutecznej odpowiedzi na kryzys reputacyjny. Budujemy odporność organizacji poprzez systematyczną aktualizację mapy zagrożeń oraz opracowywanie procedur i materiałów komunikacyjnych, a także rozwój odpowiednich narzędzi. Wspieramy naszych klientów wobec wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz rekomendujemy działania naprawcze.

Komunikacja korporacyjna

Koordynujemy działania klientów na polu strategicznej komunikacji z otoczeniem. Wspólnie z naszymi partnerami odpowiadamy za relacje z mediami oraz działania w mediach społecznościowych. Swobodnie poruszamy się w środowisku tradycyjnych mediów, jak i świecie cyfrowym oraz potrafimy przełożyć ich potencjał na korzyści organizacji. Przygotowujemy liderów do wystąpień publicznych.

Transakcje, restrukturyzacje i zarządzanie zmianą

Mamy szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze komunikacyjnej procesów akwizycji i restrukturyzacji. Transakcje to nieodłączny element gospodarki, których znaczenie wzrasta szczególnie w obecnej rzeczywistości, cechującej się zmiennością oraz niepewnością. Oferujemy doradztwo na każdym etapie procesu, wpieramy też relacje z inwestorami.

Analizy otoczenia i raporty

Jednym z fundamentów naszego doradztwa jest stałe gromadzenie danych i przetwarzanie wiedzy o otoczeniu społeczno-gospodarczo-politycznym. Zarządy, z którymi pracujemy, doceniają jak ważna jest świadomość zmienności otoczenia, dlatego na bieżąco opracowujemy dla nich analizy i raporty w ramach „białego wywiadu”. Jednym z obszarów naszego zainteresowania jest ESG.

Szkolenia

Dzięki naszym różnorodnym doświadczeniom możemy przygotować klientów na różne scenariusze. Dlatego oferujemy szkolenia z zakresu komunikacji kryzysowej oraz skutecznej komunikacji związanej ze zmianą. Przygotowujemy managerów do wydarzeń medialnych oraz budowania wizerunku w social media. Ściśle współpracujemy ze przedstawicielami mediów.