strategy-wise  [/ˈstrætədʒi/·/waɪz/]

W StrategyWise wierzymy, że wyzwania związane ze zmianą regulacji prawnych oraz kryzysem reputacyjnym wymagają budowania dialogu z otoczeniem na długo przed pojawieniem się zagrożenia lub szansy na horyzoncie.

Naszą rolą jest uważne monitorowanie politycznego, społecznego i gospodarczego otoczenia, skupianie uwagi zarządzających na tym, co strategicznie istotne, a następnie wsparcie w realizacji wyznaczonych celów.

Jako doświadczeni doradcy w obszarze strategicznej komunikacji, robimy to z sukcesem od wielu lat. Z pomocą naszych sprawdzonych partnerów i współpracowników potrafimy narysować mapę zagrożeń reputacyjnych i biznesowych, wyznaczyć komunikacyjny szlak oraz zbudować mocny, multidyscyplinarny zespół i skuteczne narzędzia do realizacji złożonych projektów public affairs i public relations.

Dzisiaj w komunikacji nie ma uniwersalnych rozwiązań, ale kluczem jest myślenie kilka kroków do przodu i podejście do wyzwań stojących przed firmami czy instytucjami ze strategicznego punktu widzenia [ang. strategy-wise].