Branże

Jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami o różnej skali działalności, reprezentujących
kilkanaście branż.

Nasze dotychczasowe doświadczenia zdobyliśmy w realizacji projektów na rzecz firm, instytucji oraz organizacji działających między innymi w następujących sektorach:

Energetyka i OZE

Farmacja i ochrona zdrowia

Finanse i rynek kapitałowy

Firmy prawnicze i usługi profesjonale

Handel

Logistyka, transport, spedycja

NGO

Nieruchomości i inwestycje infrastrukturalne

Produkcja żywności

Przemysł chemiczny

Przemysł wydobywczy

Sektor publiczny